Meetina

V lese péče o duši

Jak najít vhodného odborníka pro účinnou pomoc, kterou právě potřebujete? Kdo je kdo v lese expertů na duši? Připravili jsme pro vás malou naučnou stezku. Tak společně po zelené…
Psychoterapeut

Psychoterapeut má ukončené vysokoškolské studium v některém z konkrétních oborů pomáhajících profesí a své psychoterapeutické vzdělání musí absolvovat v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku. Ten zahrnuje nezbytné minimum pro to, aby frekventant mohl po jeho ukončení, podávat dostatečně profesionální výkon. Doba trvání takového výcviku je nejméně 5 let.

 

Při výběru vhodného psychoterapeuta je důležité se nejdřív podívat právě na jeho dosavadní vzdělání. Pokud nesplňuje alespoň ty základní podmínky, které uvádíme, doporučujeme se takovým „terapeutům“ vyhnout. Netvrdíme, že různé alternativní směry vás musí nutně poškodit. Hrozí však, že pod neodborným vedením se začnou vynořovat taková témata, na která zkrátka tento jedinec nebude stačit. Výsledkem pak může být víc škody, než užitku.

 

Psychoterapeut rozhodně nemusí pracovat pouze s lidmi, kteří mají zkušenost s nějakou psychickou poruchou – může být i průvodcem na cestě osobního rozvoje.

Psycholog

Psycholog vystudoval magisterské studium jednooborové psychologie na vysoké škole. Po dokončení studia se může pracovat například v personálních agenturách, ve školách, pedagogicko-psychologických nebo rodinných poradnách, různých neziskových organizacích, ale také třeba u policie nebo ve věznicích. Jeho práce spočívá vedle základní diagnostiky také v odborném psychologickém poradenství a koordinaci další péče o klienta nebo pacienta.

 

Pokud chce psycholog pracovat ve zdravotnictví a být klinickým psychologem, musí vstoupit do předatestační přípravy, která trvá minimálně 5 let. Následně pak splnit zkoušku z atestace v klinické psychologii. Poté může pracovat na pojišťovnu, provádět psychodiagnostiku pomocí diagnostických testových metod, které je schopný i řádně interpretovat.

 

Psycholog ani klinický psycholog nikdy nepředepisují žádnou medikaci. Pokud psycholog absolvuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik, může vykonávat i psychoterapii.

Psychiatr

Psychiatr je vystudovaný lékař s odbornou specializací v oblasti psychiatrie, který splnil pětiletou předatestační přípravu. Může diagnostikovat duševní onemocnění a v případě potřeby předepisovat léky. Mívá smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

 

Pokud absolvuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik, může také být psychoterapeutem.

Další rozcestníky

Když je krize – krizová centra a linky první duševní pomoci:
Když je krize – krizová centra a linky první duševní pomoci:

Pokud cítíte, že jste vy nebo vaši blízcí v bezprostředním ohrožení, přemýšlíte o tom, že si ublížíte, prožíváte akutní šok nebo trauma či cítíte, že ztrácíte zcela kontrolu nad svým prožíváním nebo myšlením, nečekejte na termín terapie, ale volejte ihned některou z krizových linek nebo linku rychlé záchranné služby 155.

 

My na vás počkáme, až budete mít základní sílu pustit se do lesa a nestvůrám čelit – a nenecháme vás ztratit se.