Terapie

Vítejte na Meetině. Na místě, kde se stín lesa rozestupuje a věci nabývají v jasném světle blízkého setkání nové barvy i tvary. Zveme vás k návštěvě bezpečného, nehodnotícího a léčivého.

Ceník:

700 Kč – terapeut junior / sezení 50 minut

900 Kč – terapeut senior / sezení 50 minut

300 Kč – odborná konzultace (30 minut)

Skupinové terapie – dle konkrétní nabídky 

Meetina_charakter_1

Jedním z cílů Meetiny je zvýšení dostupnosti ověřené terapeutické péče. Můžete se spolehnout, že naši terapeuti mají vždy dokončenou potřebnou úroveň vzdělání, kterou pro vykonávání této činnosti musí splňovat. Proč se ale ceny za jedno sezení u jednotlivých terapeutů liší?

 

Terapeut junior. Má dokončenou tu část psychoterapeutického výcviku, aby mohl vykonávat poradenství. K úplnému dokončení tohoto vzdělávání ještě potřebuje splnit určitý počet hodin „pod supervizí“ (to znamená, že svou praktickou činnost konzultuje se zkušenějším kolegou z daného psychoterapeutického směru) a v některých případech další výcvikové nároky. Tím je zajištěno, že se jeho praxe vyvíjí odpovídajícím, odborným směrem.

 

Terapeut senior. Má plně dokončený psychoterapeutický výcvik, včetně fáze povinného setkávání se supervizorem, závěrečných zkoušek a dalších náležitostí. Považujeme však za důležité, aby i v této fázi zůstalo sebevzdělání našich terapeutů zachováno. Proto je naší podmínkou, aby i oni stále do supervize docházeli.

 

Odborné konzultace. Naši terapeuti vás rádi přivítají a pomůžou vám s orientací ve vašich starostech i v podpůrných službách a odbornících, kteří vám s nimi mohou pomoci. Pokud nevíte, zda je terapie pro vás, a potřebujete napřed trochu projasnit terén, napište e-mail na sarka@meetina.cz a domluvíme termín.

Naše smečka (terapeuti)

Mgr. Jana Uhrová

Psycholog

Cena za sezení: 700 Kč

Kontakty

+ 420 730 909 324

jana.uhrova@meetina.cz

Nabízím individuální terapii a poradenství pro dospělé, adolescenty a děti. Doprovázela jsem klienty na jejich cestě k hlubšímu poznání sebe sama jako terapeutka v poradně a také v denním stacionáři pro lidi se schizofrenií. Má profese mě, ale zavedla i k dětským klientům, konkrétně krizovou linku pro děti a dospívající a do školky, kde jsem se dětem věnovala prostřednictvím terapie hrou.
Když se společně s klientem vydám na cestu hledání toho, jak by mu mohlo být v jeho živote lépe, ráda jako kompas použiji jeho sny a imaginace, anebo arteterapii. Záleží mi na tom, abych klientovi poskytla prostor, v kterém je možné říct cokoliv a aby to, co se v terapii vyjádří, mohlo být nejen propojeno s minulostí, ale autenticky prožito v tu danou chvíli.
Ráda odpočívám při tvořením z hlíny, v hledišti divadla nebo procházkou v přírodě. Oblíbenou součástí mých dnů je káva a smích.

Pracovní zkušenosti

Sociální klinika (2019-součastnost)

Dětské centrum Ako Doma (2017-2019)

Křídla, Sdružení příbuzných, přátel a lidí s psychickými poruchami (2015-2019)

Psychologická poradna PhDr. Valkovič (2013-2019)

Unicef (2013–2015) – distanční poradenství

Vzdělání

Univerzita Komenského v Bratislavě (2007-2012)

Psychoterapeutický výcvik (2012)

Kurz Využití koláží v arteterapii (2013)

Výcvik v terapii hrou (2017)

Kurz psychoterapie psychóz (2018)

Kurz trauma a traumatická krize (2020)

Kurz trauma a disociace (2021)

Mgr. Klára Wippler Matějíková

Psycholog a psychoterapeut

Cena za sezení: 900 Kč

Kontakty

+420 606 612 063

klara@meetina.cz

Životní cesty mě zavedly k psychoterapii, nejdříve vlastní, potom do role terapeutovy. Věřím, že cesta k sobě je ta nejdůležitější, že hledat smysl má smysl, že pravda je důležitá, že láska je důležitá, že na čem doopravdy záleží, jsou vztahy. Baví mě, že o tom všem a nejen je psychoterapie.

Miluju přírodu, tvoření, smích, kávu a mnohé další.

Pracovní zkušenosti

ZŠ Veltrusy – školní psycholog (od 2018)

Meetina – individuální psychoterapie (od 2019)

Roudnice nad Labem – soukromá praxe (od 2022)

Vzdělání

Kurz krizové intervence I. (2019)

Kurz Sand Tray (2020)

Psychoterapeutický výcvik – Daseinsanalytický směr (2010–2020)

Pražská vysoká škola psychosociálních studií – obor psychologie (2010-2015)

Mgr. Michala Krejčová

Psychoterapeut

Cena za sezení: 900 Kč

 

Ordinační hodiny:

Středa, čtvrtek, dle domluvy

Kontakty

+420 736 101 647

michala@meetina.cz

Momentálně mám kapacitu naplněnou, nové klienty nepřijímám.

 

Nabízím pomoc klientům, kteří chtějí změnu, chtějí se zaměřit na osobní rozvoj, vztahy, svou situaci, zvládání těžké situace (rozvod, úmrtí, ztráta, nemoc, změna …) atp.

Nejčastější témata, která s klienty řeším jsou problémy ve vztazích, stres, sebevědomí, potíže v komunikaci s okolím, úzkosti a obavy, zpracování negativních až traumatických zážitků.

Psychoterapii vnímám jako společnou cestu, kde je mou hlavní činností být na této cestě dobrým průvodcem. Důležité je pro mne vytvoření bezpečného prostoru, kde je možné mluvit o čemkoli a kde můžete lépe porozumět sobě i ostatním, najít možnosti řešení svých potíží a v neposlední řadě se vyrovnat s těžkostmi, které jste na své cestě potkali.

Při práci vycházím z toho, že každý je jedinečný a na nejlepší řešení svých potíží může přijít sám. A já jsem připravena mu v tom maximálně pomoci. Nedávám tedy žádné univerzální rady, naopak se snažím v při naší spolupráci najít řešení „šité na míru“.

 

Mým hlavním nástrojem je rozhovor, dále však mohu využít práci s terapeutickými kartami, pískovištěm a další. Při psychoterapii využívám hlavně narativní přístup a na řešení orientovaný přístup.

 

Pracuji osobně i online.

Pracovní zkušenosti

Psychoterapeutické centrum Řipská – psychoterapeut (od 2021)

Meetina – psychoterapeut (od 2019)

Barevný svět dětí – psychoterapeut (od 2019)

Barevný svět dětí – sociální pracovník (od 2016)

Dům tří přání – sociální pracovník (2015 – 2016)

Vzdělání

Psychodiagnostické minimum (2021)

Kondiční jízdy v narativní terapii (2021)

Webináře zaměřené na práci online (2020-2021)

Kompletní krizová intervence (2019-2020)

Environmentální úzkost (2020)

Sada karet pro tvořivou práci s dětmi v terapii a poradenství (2019)

Inspirativní seminář pro inovativní přístupy v přímé práci s ohroženými dětmi a rodinami (2019)

Sandplaying – využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými (2018)

Práce s motivací klienta v sociální službách (2017)

Děti a ztráta (2018)

Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči (2018)

Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou (2017)

Vytváříme knihu života (2017)

Základy mediace (2016)

ADHD a práce s dětmi (2016)

Problematika automutilací a poruchy příjmu potravy (2016)

Psychiatrické minimum v práci s dětmi (2015)

Rozvod v duši dítěte (2015)

Komplexní psychoterapeutický výcvik Cestou systemických terapií (2016-2020)

Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta, Sociální a charitativní práce (2010-2016)

Mgr. Sylva Hampalová

Terapeutka

Cena za sezení: 700 Kč

Kontakty

+420 607 222 186

sylva@meetina.cz

Jako terapeutka pracuji individuálně s dospělými a dospívajícími. Vycházím přitom ze široce uznávaného psychoterapeutického směru zvaného Gestalt. Terapii vidím jako osvědčenou cestu, způsob, jak se dostávat k sami sobě, když máme příliš pozornosti upřeno na druhé a svět „venku“. Jak se vracet do souladu, co prožívají naše duše, tělo a mysl. Jak objevovat a zkoušet si využívat svůj poteciál a rozvíjet se tak v celistvější osobnosti. Jak se naučit přijímat sama sebe, mít na sebe zdravý náhled a zdravé sebevědomí. Jak lépe porozumět svým vztahům. Těší mě pomáhat druhým na této cestě. To, čím na ní i Vám mohu přispět, jsou mé znalosti a především bezpečný terapeutický vztah, ve kterém lze tohle všechno bez předsudků zkoumat a zažívat a kde se mnou můžete sdílet své starosti. 

Pracovní zkušenosti

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. (od 2021)

CZEPS – PsyCare, dobrovolná činnost (od 2017)

La Strada ČR, o.p.s.; Sdružení pro integraci a migraci; Bona, o.p.s.; práce v sociálních službách (2005-2020)

Vzdělání

Filosofická fakulta UK, Sociální práce a politika (2003-2010)

Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT (2013-2018, nyní před ukončením)

Kurz krizové intervence, Remedium (2017)

Trauma a disociace, Sebepoškozování a sebevražda v rozhovoru s klientem, Sandplaying aj. krátkodobé kurzy

Výcvik v relaxačních technikách, Hélio (2022)

PhDr. Anna Komorová

Psycholog a psychoterapeut

Cena za sezení: 900 Kč

Kontakty

776 381 603

anna@meetina.cz

Věřím, že každý člověk má v sobě zdroje překonat náročná období, která život přináší. Terapie je pro mě především o hledání a posilování těchto vnitřních zdrojů, o podpoře, sdílení a objevování sebe sama. O bezpečném prostoru, ve kterém je možné mluvit o čemkoliv. Jsem psycholožka a terapeutka a ve své praxi se věnuji dospělým a dospívajícím. Poskytuji podporu v náročných životních situacích, zaměřuji se na rozvoj osobnosti, mezilidské vztahy a rodičovskou problematiku. Dlouhodobě se zajímám o psychosomatiku, zejména o gynekologickou a porodnickou tématiku. Je mi blízká arteterapie a práce s tělem. 

Pracovní zkušenosti

Meetina (od 2018) 

Psychiatrická nemocnice Bohnice – arteterapie na dětském oddělení – dobrovolník (2018)

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 – psycholog (2016 – 2017) 

Rosa, centrum pro ženy – psycholog (2015) 

Linka bezpečí – konzultant (2014 – 2015) 

Vzdělání

Psychoterapeutický výcvik v integrativní gestaltpsychoterapii (INSTEP) (2015 – 2021) 

Státní rigorózní zkouška na katedře psychologie FF UK (2017) 

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (2014 – 2015) 

Systematický kurz arteterapie a artefiletiky (2014 – 2015) 

Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (2013 – 2014) 

Kurz systemické psychoterapie a psychologického koučování (2013 – 2014) 

Studijní pobyt Erasmus na Universität Wien, Rakousko (2013) 

Jednooborová psychologie – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (2009 – 2015)

Mgr. Jana Geisslerová

Psycholog

Cena za sezení: 700 Kč

Kontakty

+ 420 603 737 501

jana@meetina.cz

Momentálně mám kapacitu naplněnou, nové klienty nepřijímám.

 

Jmenuji se Jana, jsem psycholožka a jedna ze zakládajících členek Meetiny. Na Meetině nabízím individuální poradenství pro dospělé, adolescenty i děti. Po domluvě mohu poskytnout také jednorázové rodinné poradenství. 

Vedle individuální terapeutické praxe pracuji také v dětské psychiatrické nemocnici. Pracovní zkušenosti s dětskou klientelou mi už několik let pomáhají nahlédnout hlouběji do jejich duší. Práce s dětmi mi opakovaně připomíná, jakou fušku za sebou ve svých životech všichni máme.

V setkáních s klienty nikdy nevystupuji jako morální autorita nebo soudce, ani jako čaroděj, který vždy zná správnou odpověď. Naopak. Chci být parťákem na jejich cestě. Takovým, se kterým je možné zcela přirozeně mluvit, plakat nebo se naštvat. Psychoterapie ale není jen o vážných tématech. Ticho, smích a příběhy všedních dní sem patří úplně stejnou měrou.

I já docházím na psychoterapii a díky ní moc dobře rozumím tomu, že každý potřebujeme svůj vlastní čas i tempo na cestu k otevřenosti se cizímu člověku, ale hlavně otevřenosti k sobě samému.

Ve volném čase ráda trávím chvíle v tichu divokých lesů nebo naopak poslechem hudby, kterou se snažím i sama vytvářet. Dobré jídlo a můj pes mi také zaručeně umí zvednout náladu

Pracovní zkušenosti

Dětská psychiatrická nemocnice Louny (2021 – současnost)

ZŠ Lyčkovo náměstí – školní psycholog (2018-2021)

Meetina – zakladatel a psychoterapeut (2017 – současnost)

CZEPS – Psycare pracovník (dobrovolná činnost) (2020)

Vzdělání

Základní kurz v Rorschachově metodě (2021)

Kurz psychologa ve zdravotnictví (2021)

Základní kurz krizové intervence (2020)

Kurz Sand Tray (2019)

Sebezkušenostní výcvik psychodynamický (v současnosti v supervizní části výcviku)

Jednooborová psychologie na PVŠPS (2011-2018)

Mgr. Nikola Leciánová

Psycholog

Cena za sezení: 700 Kč

Kontakty

+420 736 223 787

nikola@meetina.cz

Jsem psycholožka a nabízím poradenství. Mé dosavadní praktické zkušenosti z oboru pochází hlavně z praxe v průběhu studia, kdy jsem nejvíce času věnovala náslechům skupinových terapií na klinice ESET. Zkušenosti jsem sbírala jak s dětskou, tak s dospělou klientelou. Mimo Meetinu jsem pracovala v Centru Alkos, kde jsem poskytovala individuální konzultace a podílela se na běhu denního stacionáře pro léčbu legálních závislostí. Při práci s klienty vnímám jako důležité přijetí daného člověka, a to s jeho emocemi a myšlenkami, dále podporu při zvládání životních situací, lidskost a respekt při společné práci a vzájemnou důvěru, na které můžeme společně stavět.

Při práci s klienty vnímám jako důležité přijetí daného člověka, a to i s jeho emocemi a myšlenkami, dále podporu při zvládání životních situací, lidskost a respekt při společné práci a v neposlední řadě vzájemnou důvěru, na které můžeme společně stavět.

Pracuji pod supervizí.

Pracovní zkušenosti

Pedagogicko psychologická poradna, Praha 10 – psycholog (od srpna 2022)

Centrum Alkos (2022)

Meetina (2021 – současnost)

Praxe v Poradně Therapia – poradce v online psychologické poradně (2021)

Praxe v pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, pracoviště Benešov – náslechy vyšetření (2020)

Praxe v psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET – náslechy skupinových terapií (2018-2019)

Praxe v Národním ústavu pro autismus – asistentka dětí s PAS (2018)

Praxe v Národním ústavu duševního zdraví – klinická praxe na oddělení afektivních poruch (2017)

Vzdělání

Základní kurz krizové intervence Remedium (2021-2022)

Universitat Autònoma de Barcelona – roční studijní pobyt Erasmus (2020-2021)

Psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru – dokončená sebezkušenostní skupinová část (2016 – současnost)

Jednooborová psychologie, PVŠPS (2016 – 2022)