Terapie

Vítejte na Meetině. Na místě, kde se stín lesa rozestupuje a věci nabývají v jasném světle blízkého setkání nové barvy i tvary. Zveme vás k návštěvě bezpečného, nehodnotícího a léčivého.

Ceník:

600 Kč – psychoterapeut junior / sezení 50 minut

800 Kč – psychoterapeut senior / sezení 50 minut

200 Kč – odborná konzultace (30 minut)

Skupinové psychoterapie – dle konkrétní nabídky 

Meetina_charakter_1

Jedním z cílů Meetiny je zvýšení dostupnosti ověřené psychoterapeutické péče. Můžete se spolehnout, že naši psychoterapeuti mají vždy dokončenou potřebnou úroveň vzdělání, kterou pro vykonávání této činnosti musí splňovat. Proč se ale ceny za jedno sezení u jednotlivých psychoterapeutů liší?

 

Psychoterapeut junior. Má dokončenou tu část psychoterapeutického výcviku, aby mohl vykonávat psychoterapeutické poradenství. K úplnému dokončení tohoto vzdělávání ještě potřebuje splnit určitý počet hodin „pod supervizí“ (to znamená, že svou praktickou činnost konzultuje se zkušenějším kolegou z daného psychoterapeutického směru) a v některých případech další výcvikové nároky. Tím je zajištěno, že se jeho praxe vyvíjí odpovídajícím, odborným směrem.

 

Psychoterapeut senior. Má plně dokončený psychoterapeutický výcvik, včetně fáze povinného setkávání se supervizorem, závěrečných zkoušek a dalších náležitostí. Považujeme však za důležité, aby i v této fázi zůstalo sebevzdělání našich psychoterapeutů zachováno. Proto je naší podmínkou, aby i oni stále do supervize docházeli.

 

Odborné konzultace. Dvakrát v týdnu (uvést čas) jsou dveře na Meetinu otevřené. Naši terapeuti vás rádi přivítají a pomůžou vám s orientací ve vašich starostech i v podpůrných službách a odbornících, kteří vám s nimi mohou pomoci. Pokud nevíte, zda je terapie pro vás, a potřebujete napřed trochu projasnit terén, napište e-mail na sarka@meetina.cz a domluvíme termín.

Naše smečka (terapeuti)

Mgr. Jana Uhrová

Psycholog a psychoterapeut

Cena za sezení: 600 Kč

Kontakty
Nabízím individuální terapii a poradenství pro dospělé, adolescenty a děti. Doprovázela jsem klienty na jejich cestě k hlubšímu poznání sebe sama jako terapeutka v poradně a také v denním stacionáři pro lidi se schizofrenii. Má profese mě, ale zavedla i k dětským klientům, konkrétně krizovou linku pro děti a dospívající a do školky, kde jsem se dětem věnovala prostřednictvím terapie hrou. Když se společně s klientem vydám na cestu hledání toho, jak by mu mohlo být v jeho živote lépe, ráda jako kompas použiji jeho sny a imaginace anebo arteterapií. Záleží mi na tom, abych klientovi poskytla prostor, v kterém je možné říct cokoliv a aby to co se v terapii vyjádří mohlo být nejen propojeno s minulostí, ale autenticky prožito v tu danou chvíli. Ráda odpočívám při tvořením z hlíny, v hledišti divadla nebo procházkou v přírodě. Oblíbenou součástí mých dnů je káva a smích

Pracovní zkušenosti

Alkemon (2021-součastnost)

Sociální klinika (2019-součastnost)

Dětské centrum Jak Doma (2017-2019)

Křídla, Sdružení příbuzných, přátel a lidí s psychickými poruchami (2015-2019)

Psychologická poradna PhDr. Valkovič  ( 2013-2019)

Unicef (2013–2015)

Vzdělání

Univerzita Komenského v Bratislavě (2007-2012)

Psychoterapeutický výcvik (2012)

Kurz Využití koláží v arteterapii (2013)

Výcvik v terapii hrou (2017)

Kurz psychoterapie psychóz (2018)

Kurz trauma a traumatická krize (2020)

Kurz trauma a disociace (2021)

Mgr. Klára Matějíková

Psycholog a psychoterapeut

Cena za sezení: 800 Kč

Kontakty

606 612 063

klara@meetina.cz

Životní cesty mě zavedly k psychoterapii, nejdříve vlastní, potom do role terapeutovy. Věřím, že cesta k sobě je ta nejdůležitější, že hledat smysl má smysl, že pravda je důležitá, že láska je důležitá, že na čem doopravdy záleží, jsou vztahy. Baví mě, že o tom všem a nejen je psychoterapie.

 

Miluju přírodu, tvoření, smích, kávu a mnohé další.

Pracovní zkušenosti

ZŠ Veltrusy – školní psycholog (od 2018)

Meetina – individuální psychoterapie (od 2019)

Vzdělání

Kurz krizové intervence I. (2019)

Kurz Sand Tray (2020)

Psychoterapeutický výcvik – Daseinsanalytický směr (2010–2020)

Pražská vysoká škola psychosociálních studií – obor psychologie (2010-2015)

Mgr. Michala Krejčová

Psychoterapeut

Cena za sezení: 800 Kč


Ordinační hodiny:

Středa, čtvrtek, dle domluvy

Kontakty

Nabízím pomoc klientům, kteří chtějí změnu, chtějí se zaměřit na osobní rozvoj, vztahy, svou situaci, zvládání těžké situace (rozvod, úmrtí, ztráta, nemoc, změna …) atp.

 

Nejčastější témata, která s klienty řeším jsou problémy ve vztazích, stres, sebevědomí, potíže v komunikaci s okolím, úzkosti a obavy, zpracování negativních až traumatických zážitků.

 

Psychoterapii vnímám jako společnou cestu, kde je mou hlavní činností být na této cestě dobrým průvodcem. Důležité je pro mne vytvoření bezpečného prostoru, kde je možné mluvit o čemkoli a kde můžete lépe porozumět sobě i ostatním, najít možnosti řešení svých potíží a v neposlední řadě se vyrovnat s těžkostmi, které jste na své cestě potkali.

 

Při práci vycházím z toho, že každý je jedinečný a na nejlepší řešení svých potíží může přijít sám. A já jsem připravena mu v tom maximálně pomoci. Nedávám tedy žádné univerzální rady, naopak se snažím v při naší spolupráci najít řešení „šité na míru“.

 

Mým hlavním nástrojem je rozhovor, dále však mohu využít práci s terapeutickými kartami, pískovištěm a další. Při psychoterapii využívám hlavně narativní přístup a na řešení orientovaný přístup.

 

Pracuji osobně i online.

Pracovní zkušenosti

Psychoterapeutické centrum Řipská – psychoterapeut (od 2021)

Meetina – psychoterapeut (od 2019)

Barevný svět dětí – psychoterapeut (od 2019)

Barevný svět dětí – sociální pracovník (od 2016)

Dům tří přání – sociální pracovník (2015 – 2016)

Vzdělání

Psychodiagnostické minimum (2021)

Kondiční jízdy v narativní terapii (2021)

Webináře zaměřené na práci online (2020-2021)

Kompletní krizová intervence (2019-2020)

Environmentální úzkost (2020)

Sada karet pro tvořivou práci s dětmi v terapii a poradenství (2019)

Inspirativní seminář pro inovativní přístupy v přímé práci s ohroženými dětmi a rodinami (2019)

Sandplaying – využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými (2018)

Práce s motivací klienta v sociální službách (2017)

Děti a ztráta (2018)

Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči (2018)

Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou (2017)

Vytváříme knihu života (2017)

Základy mediace (2016)

ADHD a práce s dětmi (2016)

Problematika automutilací a poruchy příjmu potravy (2016)

Psychiatrické minimum v práci s dětmi (2015)

Rozvod v duši dítěte (2015)

Komplexní psychoterapeutický výcvik Cestou systemických terapií (2016-2020)

Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta, Sociální a charitativní práce (2010-2016)

Mgr. et Mgr. Adam Táborský

Cena za sezení: 800 Kč

Kontakty

Adam je inovátor a šiřitel duševního zdraví, psycholog tělem i duší. Dotýká se očima a jeho způsobem bytí je chůze. Po brouzdání Evropou na poli poradenství v oblasti řízení změn a inovací zakotvil mezi ploty (Bohnické nemocnice) a mezi stromy (projektu, který propojuje přírodu a duševní zdraví). Dlouhé noční chvilky si zkracuje na Centru krizové intervence. Ruku v ruce se svou činorodostí zdůrazňuje potřebu lenošení, prázdna a nudy k tomu, aby mohly věci vznikat a dít se. Terapii vnímám jako cestu, jak se dostat do souladu se sebou samým, být tím, kým skutečně jsme. Mým cílem je vytvořit vztah, který můžete využít pro svůj osobní růst.

Pracovní zkušenosti

Psychiatrická nemocnice Bohnice (od 2020)

 Terapie mezi stromy (od 2019)

Multisport – workshopy & teambuildingy (od 2018)

Direct people – inovace (2019-2020)

Accenture – change management (2017-2019)

Vzdělání

Suicide prevention training (Melbourne, 2017)

Mental health first aid (Melbourne, 2017)

Poradenství a psychoterapie zaměřená na člověka (psychoterapeutický výcvik 2017-2021)

Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (2011-2017)

Veřejná politika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (2015-2016)

Sociologie / Politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (2010-2014)

PhDr. Anna Komorová

Psychoterapeut

Cena za sezení: 800 Kč

Kontakty

Věřím, že každý člověk má v sobě zdroje překonat náročná období, která život přináší. Terapie je pro mě především o hledání a posilování těchto vnitřních zdrojů, o podpoře, sdílení a objevování sebe sama. O bezpečném prostoru, ve kterém je možné mluvit o čemkoliv. Jsem psycholožka a terapeutka a ve své praxi se věnuji dospělým a dospívajícím. Poskytuji podporu v náročných životních situacích, zaměřuji se na rozvoj osobnosti, mezilidské vztahy a rodičovskou problematiku. Dlouhodobě se zajímám o psychosomatiku, zejména o gynekologickou a porodnickou tématiku. Je mi blízká arteterapie a práce s tělem. 

Pracovní zkušenosti

Meetina (od 2018) 

Psychiatrická nemocnice Bohnice – arteterapie na dětském oddělení – dobrovolník (2018) Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 – psycholog (2016 – 2017) 

Rosa, centrum pro ženy – psycholog (2015) 

Linka bezpečí – konzultant (2014 – 2015) 

Vzdělání

Psychoterapeutický výcvik v integrativní gestaltpsychoterapii (INSTEP) (2015 – 2021) 

Státní rigorózní zkouška na katedře psychologie FF UK (2017) 

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (2014 – 2015) 

Systematický kurz arteterapie a artefiletiky (2014 – 2015) 

Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (2013 – 2014) 

Kurz systemické psychoterapie a psychologického koučování (2013 – 2014) 

Studijní pobyt Erasmus na Universität Wien, Rakousko (2013) 

Jednooborová psychologie – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (2009 – 2015)

Mgr. Jana Geisslerová

V současnosti nepřijímám nové klienty

Cena za sezení: 600 Kč

Kontakty

603 737 501

jana@meetina.cz

Jmenuji se Jana, jsem psycholožka, psychoterapeutka a jedna ze zakládajících členek Meetiny. Na Meetině nabízím individuální poradenství pro dospělé, adolescenty i děti. Po domluvě mohu poskytnout také jednorázové rodinné poradenství. 

 

Vedle individuální psychoterapuetické praxe pracuji také v dětské psychiatrické nemocnici. Pracovní zkušenosti s dětskou klientelou mi už několik let pomáhají nahlédnout hlouběji do jejich duší. Práce s dětmi mi opakovaně připomíná, jakou fušku za sebou ve svých životech všichni máme.

 

V setkáních s klienty nikdy nevystupuji jako morální autorita nebo soudce, ani jako čaroděj, který vždy zná správnou odpověď. Naopak. Chci být parťákem na jejich cestě. Takovým, se kterým je možné zcela přirozeně mluvit, plakat nebo se naštvat. Psychoterapie ale není jen o vážných tématech. Ticho, smích a příběhy všedních dní sem patří úplně stejnou měrou.

 

I já docházím na psychoterapii a díky ní moc dobře rozumím tomu, že každý potřebujeme svůj vlastní čas i tempo na cestu k otevřenosti se cizímu člověku, ale hlavně otevřenosti k sobě samému.

 

Ve volném čase ráda trávím chvíle v tichu divokých lesů nebo naopak poslechem hudby, kterou se snažím i sama vytvářet. Dobré jídlo a můj divoký pes mi také zaručeně umí zvednout náladu.

Pracovní zkušenosti

Dětská psychiatrická nemocnice Louny (2021 – současnost)

ZŠ Lyčkovo náměstí – školní psycholog (2018-2021)

Meetina – zakladatel a psychoterapeut (2017 – současnost)

CZEPS – Psycare pracovník (dobrovolná činnost) (2020)

Vzdělání

Základní kurz v Rorschachově metodě (2021)

Kurz psychologa ve zdravotnictví (2021)

Základní kurz krizové intervence (2020)

Kurz Sand Tray (2019)

Sebezkušenostní výcvik psychodynamický (v současnosti v supervizní části výcviku)

Jednooborová psychologie na PVŠPS (2011-2018)

Bc. Nikola Leciánová

Cena za sezení: 600 Kč

Kontakty

+420736223787

nikola@meetina.cz

Jsem studentka psychologie a začínající terapeutka. Psychologii studuji na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, přičemž jeden rok studia jsem strávila v Barceloně v rámci Erasmu. Moje dosavadní praktické zkušenosti z oboru pochází z praxe v průběhu studia, kdy jsem nejvíce času věnovala náslechům skupinových terapií na klinice ESET. Zkušenosti jsem sbírala jak s dětskou, tak s dospělou klientelou. Při práci s klienty vnímám jako důležité přijetí daného člověka, a to i s jeho emocemi a myšlenkami, dále podporu při zvládání životních situací, lidskost a respekt při společné práci a v neposlední řadě vzájemnou důvěru, na které můžeme společně stavět.

Pracovní zkušenosti

Praxe v Poradně Therapia – poradce v online psychologické poradně (2021)

Praxe v pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, pracoviště Benešov – náslechy vyšetření (2020)

Praxe v psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET – náslechy skupinových terapií (2018-2019)

Praxe v Národním ústavu pro autismus – asistentka dětí s PAS (2018)

Praxe v Národním ústavu duševního zdraví – klinická praxe na oddělení afektivních poruch (2017)

Vzdělání

Universitat Autònoma de Barcelona – roční studijní pobyt Erasmus (2020-2021)

Psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru – dokončená sebezkušenostní část (2016 – současnost)

Pražská vysoká škola psychosociálních studií – obor psychologie (2016 – současnost)