Meetina

Meetina propojuje
svět s terapií.

Terapeutům nabízíme prostor, klientům pomáháme pečovat o duši. A mluvíme o tom, že terapie je normální.

Kdo jsme & co děláme

Vítejte na Meetině. Na místě, kde se stín lesa rozestupuje a věci nabývají v jasném světle blízkého setkání nové barvy i tvary. Zveme vás k návštěvě bezpečného, nehodnotícího a léčivého prostoru v doprovodu zkušeného poutníka – tak totiž rozumíme psychoterapii.

Jsme komunita psychoterapeutů a nabízíme individuální a skupinovou terapii, semináře pro odbornou i laickou veřejnost, platformu pro setkávání a sdílení mezi odborníky a také praktický vstup do profese zájemcům o obor psychoterapie.

Jsme také terapeutickým startupem – komunitu tvoří mladí terapeuti, kteří si navzájem a za přispění zkušenějších kolegů pomalu vyšlapávají svou vlastní stezku. Všichni terapeuti na Meetině splňují podmínky pro výkon samostatné terapie.

Naším cílem je zpřístupnit psychoterapii na všech úrovních – přispíváme k destigmatizaci péče o duševní zdraví, otevíráme toto téma nenásilnou formou veřejnosti, nabízíme cenově dostupnou terapii.

Meetina není zdravotnické zařízení. 

charakter-01